Wywóz szamba – usługa sformalizowana i konsekwencje nielegalnego działania?

Właściciele nieruchomości bez dostępu do kanalizacji muszą zbudować szambo, czyli podziemny, zazwyczaj bezodpływowy zbiornik na ścieki. Chociaż istnieją firmy specjalizujące się w legalnym wywozie nieczystości, niektórzy decydują się na oszczędności i działają niezgodnie z prawem. Jakie są konsekwencje takiego postępowania? Co to jest szambo? Szambo to zbiornik, często wykonany z betonu, służący do gromadzenia ścieków […]